Cha - MTV ft. Karik Võ Trọng Phúc ft. Duy Khiêm Ngô ft. Nguyễn Quân ft. The Zoo