Đùa 1 chút: Khởi My, Hoàng Rapper (Phần 1/2)

       
Khi Sao lừa Sao...ai sẽ là người chiến thắng??? Chỉ biết rằng: người đứng giữa hưởng lợi là...bạn người đang xem chương trình này. Tất cả chỉ là Đùa 1 chút nhưng có thể khiến bạn cười ngặt nghẽo cả ngày.
Đăng nhập tài khoản