Hài: Áo em chưa mặc một lần (Bằng Kiều - Chí Tài - Thúy Nga) (Phần 1/3)

       
Vở hài kịch:Áo Em Chưa Mặc Một Lần. Diễn viên tham gia: Chí Tài, Bé Tí, Thúy Nga và Bằng Kiều.
Đăng nhập tài khoản