Hài: Cái nốt ruồi (Quang Thắng - Hồng Vân)

       
Tiểu phẩm: Cái nốt ruồi. Xuân Trang, Quang Thắng, Hồng Vân Thư giãn cuối tuần 23/4/2011.

Không có video liên quan

Đăng nhập tài khoản