Hài: Cao siêu - Lê Khánh

       
Câu chuyên hài về 2 người bạn học nhiễm phim kiếm hiệp, tình cờ gặp người gặp nạn nhưng không cứu giúp. Các diễn viên tham gia: Lê Khánh, Hồng Tài, Minh Trọng.
Đăng nhập tài khoản