Hài: Cửa sau - Hoài Linh (Phần 1/2)

       
Tiểu phẩm Hài: Cửa Sau Với sự tham gia các Diễn viên: Hoài Linh, Thúy Nga, Hán Văn Tình, Thiên Kiều, Phạm Bằng, Tiến Quang (Quang Tèo), Huyền Thanh. Series: Cười Cái Sự Đời Vol.3 (2009)
Đăng nhập tài khoản