Hài: Ô sin (Trấn Thành - Thúy Nga)

       
Tiểu phẩm hài: Ô sin. Các diễn viên tham gia: Thúy Nga, Trấn Thành, Hải Yến. Trích từ chương trình Thư Giãn Cuối Tuần.
Đăng nhập tài khoản