Hài: Song tấu (Vân Sơn - Bảo Chung) (Phần 1/2)

       
Hài: Song tấu. Diễn viên: Vân Sơn , Bảo Chung. Trích từ DVD Vân Sơn 48 "Những ngày nắng đẹp".
Đăng nhập tài khoản