Hài: Thể diện đàn ông (Anh Dương - Thanh Tú)

       
Tiểu phẩm: Thể diện đàn ông  Thư giãn cuối tuần ngày 23.07.2011  Các nghệ sĩ: Anh Dương, Thanh Tú, Bình Trọng, Khánh Linh

Không có video liên quan

Đăng nhập tài khoản