Hát tặng người yêu cũ đi lấy chồng (CHÚ RỂ TỨC ÓI RA MÁU)