Hậu Tây Du - Bạch Cốt Ngộ Không Tình - Tập 1

       
Khỉ đá Ngộ Không đã đến tuổi trưởng thành. Tất cả khỉ con đều mong muốn có được một Đại Vương Phu Nhân. Ngộ Không quyết định lên đường tìm vợ. Câu chuyện sẽ diễn ra thế nào. Mời các bạn xem tập 1. Hậu Tây Du - Bạch Cốt Ngộ Không Tình - Tập 1
Đăng nhập tài khoản