Like A Wind - T-ARA QBS (Audio)

       
Nhóm nhỏ thứ 2 của T-ara được đặt tên là T-ara QBS - vốn là chữ viết tắt từ tên của 3 thành viên viên Qri, Boram và Soyeon. Nếu T-ara N4 chủ yếu tập trung tấn công Hàn Quốc và đang rục rịch kế hoạch Mỹ tiến thì T-ara QBS được lập ra để chinh phục thị trường Nhật Bản.

Không có video liên quan

Đăng nhập tài khoản