Phương Mỹ Chi hát ‘Sa mưa giông’ gây xúc động mạnh